Selecteer een pagina
WINTERTENNISCIRCUIT DRECHTSTREEK
STOPT NA RUIM 45 JAAR MET ZIJN ACTIVITEITEN

Wintertenniscircuit stopt na ruim 45 jaar met zijn activiteiten

Na ruim 45 jaar indoor-teamtennis in competitievorm te hebben aangeboden, staakt het WINTERTENNISCIRCUIT DRECHTSTREEK zijn activiteiten op het gebied van wintertennis. Recente ontwikkelingen hebben ons in samenspraak met de deelnemende tennishallen doen besluiten te stoppen. 
Als onafhankelijk initiatief zonder winstoogmerk, functionerend als intermediair tussen deelnemers en (commerciële) tennishallen, houdt het Wintertenniscircuit Drechtstreek op te bestaan.

Wat in de herfst van 1975 in de toenmalig nieuwe Ibrohal te Dordrecht is begonnen als een wedstrijdenreeks voor gemengde teams bestaande uit twee echtparen en voor herenteams bestaande uit vier tennissers, groeide in de loop der jaren, meeliftend op de sterk toenemende populariteit van tennis tijdens het laatste kwart van de vorige eeuw, uit tot een volwaardige wintertenniscompetitie waaraan teams uit een groot deel van Zuid Holland, Brabant en soms ver daarbuiten met plezier deelnamen. Rond de eeuwwisseling waren maar liefst 400 teams in de afdelingen dames, heren, gemengd en 50+ op alle zeven dagen van de week actief en werden nieuwe tennishallen in Zwijndrecht en Papendrecht als speellocatie toegevoegd.

Het Wintertenniscircuit Drechtstreek kende als solide punten in de organisatie de indeling naar sterkte met speelmogelijkheden voor de top (speelsterkte 1/2/3) tot de beginnende recreant (speelsterkte 8/9), het spelen in een vaste cyclus van eens in de twee weken, een voor het gehele winterseizoen bekend speelschema, korting op de normaal geldende baanhuur en gezelligheid na de wedstrijden gebruikmakend van een professionele horeca.

Recente ontwikkelingen maken het evenwel onmogelijk de genoemde sterke punten van het Wintertenniscircuit Drechtstreek te handhaven, hetgeen dan ook de belangrijkste reden is van het stopzetten van de activiteiten. De tennishal in Zwijndrecht heeft een nieuwe eigenaar die zijn prioriteit legt bij de ontwikkeling van padel, waarbij onder andere vier binnenbanen van tennis worden omgebouwd voor deze sterk opkomende sport. Ook de tennishal in Papendrecht zet sterk in op padel waarvoor twee indoor-tennisbanen zijn geconverteerd in drie indoor-padelbanen. Dit betekende al met al een reductie van de baancapaciteit voor tennis tot bijna 50% in het weekeinde en inclusief andere ontwikkelingen het verdwijnen van meer dan 75% van de speelmogelijkheden op dinsdag.

In de loop van de afgelopen twintig jaar zagen we verder andere ontwikkelingen. Buiten de Drechtstreek werden nieuwe tennishallen gebouwd zodat een aantal teams dat ‘van ver kwam’ (er deden zelfs spelers uit België mee), aldaar ging spelen. Ook de beleving van het tennis en de tijd die men eraan wil besteden, veranderde de laatste tien jaar sterk en resulteerde in het fenomeen dat het aantal spelers per team dat voor de eeuwwisseling veelal uit 4 tot 5 tennissers bestond, groeide naar 9 tot 10 spelers per team, waardoor het aantal deelnemende teams langzaam maar zeker afnam. Vreemd genoeg alleen niet in het damescircuit en juist voor dat circuit vermindert het aantal beschikbare indoorbanen sterk, waardoor er geen plaats voor alle teams meer is.

Ook het wintertennis op buitenbanen is sterk toegenomen dankzij kunststof-ondergronden die bespeling in de wintermaanden mogelijk maken. Bij diverse tennisclubs ontstonden zo interne competities in de winter, die de interesse voor indoorspelen deed verminderen. Het verschuiven van de KNLTB-voorjaarscompetitie in verband met de coronamaatregelen versterkte de groei van buitentennis in de wintermaanden.

Voor de organisatie van het Wintertenniscircuit Drechtstreek verviel met dit alles de sterkste troef in de organisatie namelijk de mogelijkheid teams naar sterkte in te delen in poules van voldoende grootte om maximaal twee keer per jaar tegen elkaar te spelen. En hoewel de belangstelling voor het Wintertenniscircuit Drechtstreek gezien de reacties van de afgelopen tijd nog altijd groot is, zien we met alle genoemde ontwikkelingen geen kans de kwaliteit van de organisatie te handhaven en rest ons slechts één denkbaar besluit.

Hoe nu verder als u belangstelling houdt voor het wintertennis indoor?

De tennishallen zetten de komende winter in op de organisatie van dubbelcompetities, waarbij u kunt kiezen voor de hal in Papendrecht en in Zwijndrecht. We verwijzen u daarbij naar de websites van de betrokken hallen: voor Papendrecht www.top-tennis.nl en voor Zwijndrecht www.topspinplaza.nl.

Rest ons u te bedanken voor het vertrouwen dat u vele jaren in het Wintertenniscircuit Drechtstreek en zijn circuitleiding hebt gesteld. We hebben het ruim 45 jaar met veel plezier gedaan en begrijpen dat het voor veel teams, sommige doen al bijna 40 jaar mee, een onverwacht bericht is. Maar we stoppen liever in de gedachte dat de kwaliteit van de organisatie nummer één stond dan ten onder te gaan aan een gebrek daaraan.

Met vriendelijke groet,

J.Ruben

Wintertenniscircuit Drechtstreek